Van Dooren Transport

Tractoren krijgen verplicht kenteken

27 februari 2013

27 februari 2013

Tractoren in Nederland krijgen een verplicht kenteken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteren met het voorstel van de PvdA ingestemd om alle tractoren in Nederland van een kentekenplaat te voorzien. Voor Transport en Logistiek Nederland (TLN) een belangrijk succes. ‘Het kenteken is essentieel om het toezicht op tractoren te verbeteren en daarmee de verkeersveiligheid te versterken en oneigenlijke concurrentie tegen te gaan’. Jaarlijks vallen zo’n 16 doden en 100 gewonden in het verkeer als gevolg van ongevallen waarbij een tractor betrokken is. Doordat tot op heden een kentekenplicht ontbreekt, kunnen politie en justitie nauwelijks handhaven op overtredingen en misbruik van tractoren. TLN hamert daarom al jaren op strengere kwaliteit- en veiligheidseisen en een kentekenplicht voor tractoren.

Verkeersveiligheid in het geding

TLN signaleert een jaarlijks sterk toenemend gebruik van tractoren op de openbare weg. Niet alleen voor traditioneel doeleinden in de landbouw, waar de afstanden door ruilverkaveling en vergrootte percelen steeds langer worden, maar vooral ook voor bouw- en infrawerkzaamheden, zoals grondverzet. Tractoren zijn daarom zelfs in het drukke stadverkeer een dagelijks terugkerend fenomeen. In vergelijking met vrachtauto’s hoeven deze tractoren echter nauwelijks aan kwaliteit- en veiligheidseisen te voldoen en hebben geen kentekenplicht. Deze ‘truckende tractoren’ opereren zo buiten het zicht van politie en justitie en worden niet gecontroleerd op bijvoorbeeld snelheidsovertredingen of overbelading. Jaarlijks vallen er zo’n 16 dodelijke slachtoffers en 100 gewonden in het verkeer door ongevallen waarbij tractoren zijn betrokken. ‘Een tractor met aanhanger die wordt ingezet voor het goederenvervoer heeft vergelijkbare afmetingen en gewichten als een grote vrachtauto met aanhanger, rijdt met gemak 60 km/u, ook al is wettelijk maar 25 km/u toegestaan, en legt tientallen kilometers op de openbare weg af. Die moet je dus navenant kunnen handhaven en een kenteken is daarbij absoluut noodzakelijk,’ aldus TLN voorzitter Alexander Sakkers.

Oneigenlijke concurrentie

Het is TLN al jaren een doorn in het oog dat tractoren worden ingezet voor het beroepsgoederenvervoer, maar tot nu toe was er nooit een meerderheid in de Tweede Kamer bereid om een verplicht kenteken voor tractoren in te voeren. Volgens TLN heeft de Kamer gisteren een belangrijk besluit genomen. ‘Tractoren zijn bewezen verkeersonveiliger, maar kunnen door gebrek aan afdoende eisen en regelgeving veel goedkoper dan vrachtauto’s worden ingezet voor hetzelfde werk op dezelfde wegen. Deze oneigenlijke vorm van concurrentie wordt door de overheid aangewakkerd doordat afdoende regels en eisen voor tractoren ontbreken.’ De sector kiepautobedrijven verliest jaarlijks alleen al zo’n 10% aan omzet door oneigenlijke concurrentie met tractoren. En juist in de bouw- en infrasector hebben veel transportondernemers het zwaar te verduren. Volgens TLN is kentekenplicht is een belangrijke stap die bijdraagt aan adequaat toezicht op de wijdverbreide ongecontroleerde inzet van tractoren.

BRON:  Bloembollen Visie

Blijf op de hoogte