Van Dooren Transport

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

  • Nationaal vervoer en internationaal vervoer: AVC / CMR.  De Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter griffie van Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.
  • Op- en overslag: Logistieke Service Voorwaarden (LSV), gedeponeerd door TLN en FENEX op 1 februari 2014.
  • Betalingen: Voor de betalingen gelden, in aanvulling op bovengenoemde voorwaarden, de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 1 oktober 1993 aktenummer 238.

 

Downloads

 

Van bovengenoemde voorwaarden is steeds de laatste versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Portfolio

Portfolio Van Dooren

Blijf op de hoogte