Van Dooren Transport

Opening Rondweg Boskoop. 13 december 2013

16 december 2013

De afgelopen twee jaar is de ruggengraat van de Oostelijke Rondweg in sneltreinvaart afgemaakt. Half december is de gehele rondweg op Boskoops grondgebied gereed en op vrijdag 13 december wordt deze feestelijk in gebruik genomen. Om 15.00 uur start het programma bij Ravenstein en Zn BV, Reijerskoop 341 in Boskoop. Na enkele korte toespraken zal rond 15.30 uur de feestelijke openingshandeling plaatsvinden. Betrokkenen en geïnteresseerden zijn van harte welkom de opening bij te wonen.

Met de aanleg van de rondweg is een lang gekoesterde wens van het bedrijfsleven en de gemeente gerealiseerd. De Oostelijke Rondweg is immers een belangrijke ontsluitingsweg voor de Greenport regio Boskoop. De weg zorgt voor een betere bereikbaarheid van de sierteeltbedrijven en stimuleert na oplevering de economische ontwikkeling van het gebied. Bovendien zal er minder (vracht)verkeer door het centrum van Boskoop rijden, wat de leefbaarheid en veiligheid verbetert. Bijzonder is dat de weg niet alleen door het rijk, de provincie en gemeente, maar voor een aanzienlijk deel ook door het bedrijfsleven is gefinancierd.

Ingrid de Bondt

Van Dooren Transport zal de eerste meters op de nieuwe rondweg gaan maken. Ingrid de Bondt (VVD) zal passagier zijn bij onze chauffeuse Annette van der Voort en daarmee de rondweg op ludieke wijze openen.

Meer info over de nieuwe Rondweg en het trace kunt u vinden op:  www.boskoop.nl

 

Blijf op de hoogte