Van Dooren Transport

Greenlog – Efficiency in bloembollenlogistiek

Bloembollenvervoerders Bakker & Schilder uit ‘t Zand (NH) en Van Dooren Transport uit Hillegom (ZH) & Breezand (NH) hebben sinds 2005 de handen ineengeslagen om de bloembollentransport & logistiek efficienter uit te voeren. Door middel van logistieke centra in Hillegom en ‘t Zand worden zendingen vanaf diverse bloembollenkwekers via deze logisitieke centra naar de diverse export/handelsbedrijven verzonden.

Voordelen

De voordelen zijn o.a.: Minder voertuigbewegingen bij zowel de laadrelaties als bij de losrelaties, wachttijd-vermindering, hogere bezettingsgraad van de voertuigen, vermindering van de voertuigkilometers. Uiteraard trachten de vervoerders hiermee ook de transport-tarieven in het bloembollenvervoer onder controle te houden. Sinds 2005 is dat bij beide vervoerders grotendeels gelukt. Hierdoor hebben de opdrachtgevers van de genoemde transportbedrijven hun concurrentiepositie weten te verbeteren.

Kwaliteit

Zowel Van Dooren Transport als Bakker & Schilder Transport beschikken over het Keurmerk Transport en Logistiek en zijn in het bezit van de Lean & Green Award. Daarmee trachten de beide vervoerders zich te onderscheiden in het bloembollentransport.

Voor meer info en de werkwijze van Greenlog kunt u een kijkje nemen op:  www.greenlog.nl

Blijf op de hoogte