Van Dooren Transport

125 jaar Van Dooren

1895… Het jaar dat Alexandr Popov zijn radiotelegrafie voor het eerst demonstreert. Het jaar dat De gebroeders Lumière hun eerste film vertonen. Het jaar dat Wilhelm Conrad Röntgen de röntgenstralen ontdekt. Het jaar dat Jos Bogaers op de Tilburgse wegen in de eerste automobiel in Nederland rijdt. Het zou nog 16 jaar duren voordat de bouw van de Titanic zou starten… Kortom… Een hele tijd geleden!

Nota á ƒ 2,50

1895 was ook het jaar dat Dirk van Dooren op 39 jarige leeftijd zijn eerste nota verstuurde á ƒ 2,50 aan de gemeente Hillegom voor het per koets vervoeren van de burgemeester naar een brand in de Veenderij in de Weerlanerpolder in Hillegom. Dit is de bewijslast van de oprichting van het familiebedrijf dat vandaag (7 september 2020) 125 jaar bestaat. 

Hoe het ooit begon…

Onze bedovergrootvader Dirk van Dooren, geboren op 25 oktober 1856 te Dordrecht woonde een groot deel van zijn leven in de Hoekse Waard. Onder andere in Mijnsheerenland en Puttershoek. Dirk huwde in 1881 met Elizabeth Martina Muller. Het echtpaar kreeg 5 kinderen. Jurrian Gerrit werd als eerste geboren op 6 juni 1882. Zijn vader Dirk was toen al verhuisd naar Hillegom en is niet bij de bevalling van Jurrian Gerrit geweest. 

Krantenbericht Brand Weerlanerpolder

Koetsier van de burgemeester

De reden voor het plotselinge vertrek van Dirk was dat hij als persoonlijk koetsier van de voormalige burgemeester van Mijnsherenland en Westmaas Maximillian Willem de Kat was gevraagd mee te verhuizen naar Hillegom waar De Kat in 1882 als nieuwe burgemeester werd beëdigd. Na 13 jaar burgemeesterschap werd De Kat op eigen verzoek ontslagen. Uiteraard een moment voor Dirk om na te gaan denken over zijn toekomst in Hillegom en over de toekomst van zijn gezin. Op dat moment besloot Dirk zijn koetsiersschap om te zetten in zijn eigen bedrijf. Een stalhouderij voor het verzorgen van paarden en de stalling en het onderhoud van rijtuigen van welgestelde personen in Hillegom.

Bloembollencultuur in Hillegom

Jurrian Gerrit van Dooren trad rond 1900 in de voetsporen van zijn vader. Het begin van vorige eeuw stond Hillegom centraal in de bloembollencultuur in de Bollenstreek. Tot het eind van de 19de eeuw werden de meeste bloembollen geteeld in en rondom Haarlem. Door tekort aan goede bollengrond werd uitgeweken naar Hillegom. Rondom het station, De Zanderij, de stationsweg

Zakken bloembollen op een platte kar

(ook wel Kalverstraat van de Bollenstreek genoemd) werden de eerste duingronden ontgonnen tot eersteklas bollengrond. Vandaar uit ging het hard en breidde de Bollenstreek uit tussen Bennebroek en Katwijk. En met deze bedrijvigheid ontstond uiteraard veel transport. Transport vanaf het landerijen naar de kwekerijen en vanaf de kwekers naar de veilingen en grote handelsbedrijven in de bollenstreek. Ook het afgegraven duinzand werd verwerkt tot kalkzandstenen welke nog altijd worden geproduceerd door de Kalkzandsteenfabriek in Hillegom.

Eigen godsdienstige kleur

Kwekers en handelsbedrijven hadden in het begin van de 20ste eeuw veelal hun voorkeur voor bepaalde transporteurs die vaak van ‘de eigen kerk’ bleken te zijn. Een protestantse kweker huurde een protestantse vervoerder, een katholieke exporteur gebruikte een katholieke vervoerder. Zo bouwde Jurrian Gerrit ook een eigen klantenkring met een eigen godsdienstige kleur. In die tijd was het bedrijf een aanloopadres voor welgestelde Hillegommers die zich graag per rijtuig lieten vervoeren en uiteraard was het druk met rouw en trouw in het snel groeiende dorp. Maar de grootste groei zat in de exploderende bloembollencultuur en daarmee transportbewegingen in de regio.

Het monstervervoermiddel

De Koetsen waren niet geschikt voor het vervoer van bloembollen die verpakt werden in voornamelijk manden, kisten en jute-zakken dus hiervoor werd paard en platte-wagen voor ingeschakeld. Begin van de 20ste eeuw kwam ook het gemotoriseerde vervoer langzaam opgang in de bollenstreek. Koetsen en de door paard getrokken karren verdwenen meer en meer uit het straatbeeld. In Hillegom was lang niet iedereen blij met de opkomst van de ‘automobiel’. In de Kleine Kroniek van de gemeente Hillegom schreef J.B. van Loenen in de zomer van 1916 zelfs over ‘het monstervervoermiddel dat aan de beesten uit de Openbaring doet denken’. Tussen 1906 en 1917 werden er in Hillegom 44 nummerbewijzen uitgegeven. Allemaal beginnende met een H wat stond voor de provincie Zuid-Holland. De meeste kentekens werden uitgegeven aan bloembollenkwekers en handelsbedrijven die in die periode gouden tijden beleefden. Langs de doorgaande route Hillegom > Sassenheim (de huidige N208) werden tientallen ‘Bollenvilla’s’ gebouwd met ruime oprijlanen zodat de automobielen goed in het zicht stonden.

Regeren is vooruitzien

De veranderingen in het straatbeeld veranderde ook het beeld op de stalhouderij van Jurrian Gerrit. Daarom ontstond het idee om in de Molenstraat een nieuwe bergplaats voor automobielen te laten neerzetten. Vader Dirk zou voor de bouw en de financiering zorgen. Het totale vloeroppervlak van de nieuwbouw was 96 vierkante meter en met een vrije hoogte van 3,5 meter. De buitenmuren waren van kalkzandsteen en de fundering van beton om de steeds zwaarder wordende automobielen te kunnen dragen.

Investeren

Jurriaan Gerrit van Dooren ontpopte zich tot een slimme en hardwerkende ondernemer die durfde te investeren en goed de ontwikkelingen in de regio in de gaten hield. Hij legde gemakkelijk contacten, had een uitgebreid netwerk en was vooral toekomstgericht bezig. Hij maakte heel bewust de overstap mee van het paard-en-wagentijdperk en de koetsen, naar de automobiel. Zijn insteek was om met bedrijfswinsten ook weer te investeren. Hij investeerde veel in onroerend goed en bezat een aantal panden aan de Hoofdstraat in Hillegom. Jurriaan Gerrit ontpopte zich tussen alle transportactiviteiten door ook tot een ‘projectontwikkelaar’. In 1919 kocht hij naast het onroerend goed in de Hoofdstraat ook nog drie arbeiderswoningen in de Molenstraat en drie eenvoudige huisjes in de Molenbuurt. De totale aankoopsom was 6000 gulden.

Eerste Wereldoorlog

Na de Eerste Wereldoorlog veranderde het verkeersbeeld in ons land drastisch. In 1920 waren er amper 10.000 vierwielige motorrijtuigen op de wegen en zo’n 20.000 door paarden getrokken voertuigen. In 1930 was het aantal motorrijtuigen al opgelopen tot 30.000, waaronder veel exemplaren uit Amerika. Onder invloed van de oorlog waren in ons land enorme Amerikaanse productielijnen ontstaan en na de oorlog zocht men naarstig naar nieuwe afzetgebieden. Ook Nederland werd bestookt met Amerikaanse bedrijfsautomobielen met als grootste aanbieder Ford. In het binnenlandse goederenvervoer stond het gebruik van het binnenvaartschip fier bovenaan. Bijna vijftig procent van het totale vervoer ging over het water. Dat de vrachtauto opmars zou gaan maken werd dus ook duidelijk. Het aandeel wegvervoer tussen 1920 en 1925 steeg van 41 tot 61 miljoen ton. Vervoer per vrachtauto profiteerde daar het meest van.

Ambulance

Eind jaren twintig, mede vanwege de enorme toename van het aantal ongelukken op straat, besloot Jurriaan Gerrit ook te starten met ambulancevervoer. Dat was overigens deels eigen initiatief. Gemeente waren in die tijd verplicht om een eigen voorziening te hebben voor het transport van zieken en gewonden. Dus werden er contacten gesmeed met de plaatselijke vervoerders. In Hillegom viel de keuze op een samenwerking met J.G. van Dooren aangezien de ambulance al klaar stond bij de ondernemer. Het bedrijf had enkel geen ervaring op het gebied van dit type vervoer maar dat was ook geen vereiste. Het ging er om dat er een speciale ziekenauto met brancard beschikbaar was om gewonden en zwaar zieken af te voeren richting (meestal) het ziekenhuis in Haarlem. De ziekenauto mocht overigens alleen worden ingezet binnen de grenzen van de gemeente Hillegom. Aangrenzende dorpen hadden hun eigen ambulance. Naast het transport van goederen, hield Van Dooren zich dus onder meer al bezig met het vervoer van zieken en gewonden. Dit gebeurde zelfs al eind negentiende eeuw. Hoewel de eerste ziekenwagen pas in 1929 door het bedrijf werd aangeschaft, betaalde de gemeente Hillegom aan de firma Van Dooren al in 1927 een vergoeding voor het vervoer van zieken per luxe koest. Jurriaan Gerrit had blijkbaar een goede klant aan de gemeente Hillegom.

Vennoten

Op 1 april 1932 was het nodig om voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken de actuele stand van zaken op papier te zetten met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van de firma J.G. van Dooren. Men deed die de dag de volgende opgaven van het soort berdrijf dat toen werd uitgeoefend: “autoverhuur en inrichting in de meest ruime zin”. Als vennoten werden in zwierig handschrift genoteerd Jurriaan Gerrit van Dooren en zijn zoon Dirk van Dooren (generatie 3). De gekozen bedrijfsvorm was een vennootschap onder firma met als handelsnaam Firma J.G. van Dooren. Het zaak- en kantooradres de Molenstraat, Hillegom. Twee jaar later – in 1934 (Jurriaan Gerrit overleed in 1933) werden de activiteiten op papier bijgesteld en ging de firma verder met de handelsnaam Taxi- en expeditiebedrijf (met garage) J.G. van Dooren. De eigenaar-directeur was nu Dirk van Dooren (generatie 3).

Tweede Wereldoorlog

Dit was uiteraard ook voor van Dooren een lastige tijd. Een groot deel van de taxi’s en vrachtwagens werden gevorderd en wat er nog reed werd met heel veel moeite aan de praat gehouden. Wagens werden omgebouwd met houtgasgeneratoren aangezien fossiele brandstoffen niet meer te krijgen of onbetaalbaar waren.

Kop van Noord-Holland

Op 23 mei 1949 werd NV Gebroeders van Trigt in Breezand overgenomen. Een Hillegoms beurtvaart- en expeditiebedrijf. Het hoofdkantoor had als adres Hoofdstraat 136 in Hillegom. De overname concentreerde zich vooral op de “geregelde auto-lijndienst” Hillegom <> Alkmaar <> Anna-Paulowna <> Koegras en Texel. Jan van Trigt, als bijna geen ander op de hoogte van de gang van zaken binnen het overgenomen familiebedrijf, kreeg de aanstelling als vertegenwoordiger voor dit traject. De overname kwam op een strategisch goed moment. Immers in deze periode verhuisden veel bollenkwekers uit de Bollenstreek richting de kop van Noord-Holland omdat goede bollengrond in de Bollenstreek op raakte en er uitgeweken moest worden naar andere regio’s. Met de overname van Van Trigt groeide het bedrijf snel en het aantal vaste personeelsleden liep op tot dertig. In 1950 werd er gestart met een vestiging in Breezand. De locatie was Meerweg 49 waar het pand van veevervoer en strohandel A. Borst & Zn. werd gebruikt. Het nodige roerend goed werd overgenomen waaronder drie vrachtwagens. In 1965 werd er verhuisd naar de overkant van de weg, Meerweg 42. Deze locatie wordt anno 2020 nog steeds gebruikt. In de lente van 1951 werd transportbedrijf W. Meijer in Breezand overgenomen. Naast de inventaris en dergelijke was bij de koop inbegrepen één vrachtwagen. Van Dooren kreeg in ‘het Noordelijk Zandgebied’ steeds meer klanten en groeide gestaag verder.
Ook in Hillegom ging de ontwikkeling door. In 1952 werd er, bovenop de bestaande garage, een nieuw kantoor gebouwd. Het voormalig kantoor was ondergebracht in de in 1914 gebouwde garage. In 1952 werden ook de twee bouwvallige loodsen gesloopt en er volgde in 1953 de bouw van de nieuwe loods en werkplaats. De nieuwe loods betekende een pittige uitbreiding met aanzienlijk meer ruimte. Aan de voorzijde van de garage werd een kantoor gebouwd waar de planning onderdak kreeg. Het oude garagegedeelte deed dienst als garage voor ziekenauto’s, begrafenisauto’s en taxi’s. Aan deze garage was een werkplaats gebouwd voor het onderhoud van het wagenpark. In deze periode werd een groot deel van de tuin van Hoofdstraat 128 aangekocht. Met de aankoop van deze tuin ontstond de mogelijkheid om via de achterzijde de loods te kunnen bereiken en zo werd de toch al te smalle Molenstraat ontzien van groot materieel.

Watersnoodramp

Tijdens de watersnoodramp in 1953 bood de Dirk van Dooren spontaan hulp aan. Er werden grote hoeveelheden kleding, schoeisel, bedden matrassen, kinderwagens en anders spullen ingezameld in de regio en dat alles moest natuurlijk vervoerd worden richting het door de ramp getroffen gebieden. Dirk van Dooren was zelf jaren lang verbonden aan de vrijwillige brandweer dus dit soort hulp zat al een beetje “in de genen”. Dirk van Dooren is zelfs nog een tijdje ondercommandant geweest bij het Hillegomse Brandweerkorps. Dat het in de gene zit lijkt wel te kloppen. Dirk z’n zoon Jur (generatie 4) is later ook lid geweest van de Hillegomse Brandweer en in 1998 is ook Dick van Dooren (generatie 5) lid geworden van ditzelfde korps. Het is voor de ‘vrijwillige’ brandweermensen een verantwoordelijke taak en opgave, maar zeker ook voor de bedrijven waar ze werken. Het kon zomaar gebeuren dat de vrijwilligers de hele dag of de hele nacht in de weer zijn en daar is zeker niet iedere werkgever blij mee. Bij Van Dooren werd daar altijd begrip voor opgebracht.

Kernactiviteit

Per 1 maart 1986 zet het bedrijf een punt achter het taxi- en ambulancevervoer. De toenmalige directie Dick, Jur en Ron van Dooren (generatie 4) had als strategie dat zij zich vooral zou gaan richten op de kernactiviteit: het transport van bloembollen, planten en boomkwekerijproducten. Het taxi- en ambulancevervoer werd overgenomen door A-Tax de Vries eveneens uit Hillegom en toen ruim elf jaar actief in het taxivervoer. Het ambulancevervoer is nieuw voor dit bedrijf. Er is ook Taxi- en ambulancepersoneel overgaan naar deze nieuwe eigenaar, want het was uiteraard een vereiste dat deze mensen weer een goede werkgever zouden krijgen.

Generatie 4

De vierde generatie was inmiddels in de zaak gekomen. Jur (1939) was verantwoordelijk voor het onderhoud van het wagenpark, Dick (1942) verantwoordelijk voor het goederentransport en Ron (1951) voor het personenvervoer. In 1977 overleed vader Dirk van Dooren (generatie 3) op 68-jarige leeftijd. Het bedrijf groeide na het afstoten van het taxi- en ambulancevervoer hard. De groei van het wagenpark zorgde ervoor dat het pand aan de Molenstraat al snel te klein werd. Het pand werd verkocht aan Albert Heijn en in 1988 werd een nieuw pand aan de Voltstraat in Hillegom geopend. Dit zou voorlopig groot genoeg moeten zijn. In de loop der tijd is Jur van Dooren door gezondheidsredenen gestopt en later heeft Dick van Dooren zijn aandelen verkocht aan Ron van Dooren. Ron heeft erg veel tegenslagen gehad met z’n gezondheid en is in 2003 op een veel te jonge leeftijd van 52 jaar overleden.

Generatie 5 

Toen stonden wij, 3 zoon’s van Ron (Dick 1973, Alex 1976 en Jurgen 1978) aan het roer van het bedrijf. Zonder de teugels van vader in het diepe gegooid worden is uiteraard niet zoals het zou moeten zijn. En zeker ook niet zoals we onze toekomst graag hadden gezien. Maar met de hulp van ons personeel en zeker ook met de hulp van klanten, leveranciers en relaties die ons dichtbij stonden hebben we de koets in het spoor weten te houden.

Greenlog

De bollensector veranderde in rap tempo en de logistieke stromen tussen de diverse bollenregio’s waren ook aan verandering onderhevig. Daarnaast was het stoppen van de traditionele bloembollenveilingen van CNB en Hobaho een grote verandering in de bollenhandel. Waar vroeger heel veel kleine partijen van diverse gewassen, soorten en maten en van diverse kwekers op de veilingklok konden worden ‘weggedrukt’ viel deze handel vrij in de daghandel. Met als gevolg dat de gemiddelde zendinggrootte direct flink kelderde. Door het stoppen van de veilingen besloten 3 bollenvervoerders (Wesseling, Bakker & Schilder en Van Dooren) de koppen bij elkaar te steken en een systeem te ontwikkelen voor het verzamelen, combineren en groeperen van zendingen van hun klanten. De eerste jaren werd de Greenlog gedraaid in een gehuurde locatie bij een collega-vervoerder. Maar daar groeide de gezamenlijke BV al snel uit haar jasje.

Nieuwbouw Achter de Watertoren

In 2008 heeft de 5e generatie geïnvesteerd in een nieuw warehouse van 5.000 m2 Achter de Watertoren in Hillegom. Een mooiere locatie konden we niet bedenken. Gelegen aan de N207 ‘De Poort van de Bollenstreek’. De oude locatie aan de Voltstraat in Hillegom was te klein om verder te kunnen ontwikkelen. Met 10 loadingdock’s en ruimte voor het crossdocken van honderden zendingen per dag werd een grote slag geslagen in het efficiënter maken van de bloembollenlogistiek voor onze klanten. Naast de bloembollenlogistiek werd het in de nieuwe locatie mogelijk om eigen voorraadbeheer te gaan doen van de lege emballage van zo’n 50 handels- en exportbedrijven. Daarmee konden we orders van klanten uit ‘eigen’ voorraad picken en daarmee de werkdag verlengen, wachttijden bij exportbedrijven minimaliseren en aanzienlijk minder voertuigbewegingen, minder gereden kilometers, en minder uitstoot in de bollenregio bereiken.
Met de nieuwbouw Achter de Watertoren heeft van Dooren ook geïnvesteerd in een professionele werkplaats waar het eigen wagenpark en overige transportmiddelen worden onderhouden. Tevens kunnen er APK keuringen uitgevoerd worden en tachografen geijkt. Ook wordt er gesleuteld voor klanten en hebben we een eigen APK-straat.

Strategische overnames

Doen waar je goed in bent. En doen waar je hart ligt is het motto’s van de huidige directie. En dus werd gezocht naar strategische partners om de marktpositie in de bollen te versterken, want “daar zijn we goed in!” In 2005 werd het bloembollentransport van de firma Rademaker uit Burgh Haamstede overgenomen. Rademaker vervoerde de meeste bloembollen vanaf de Zuid Hollandse eilanden, West-Brabant en Zeeland. Door deze overname kreeg van Dooren een groot aandeel in het transport vanuit deze regio en werd het seizoen verlengd met een aantal weken, want ‘Zeeuwse Tulpen’ worden eerder gerooid als de gewassen bij de klanten in de Bollenstreek en Noord-Holland. In 2007 werd, omdat Wesseling in Sassenheim stopte met het transport van bloembollen en de vestiging in Anna Paulowna sloot, een deel van de klantenbestand van Wesseling overgenomen in de kop van Noord-Holland. Hierdoor werd van Dooren “sterker” in het Noordelijk Zandgebied. Eveneens werd in 2007 het bloembollentransport overgenomen van Hollander Transport in Breezand. Naast een betere beladingsgraad gaf dit ook voor de klanten in Noord-Holland meer zekerheid en doordat we met meer wagens in de regio reden konden we steeds sneller ‘schakelen’ voor onze klanten. Van Dooren rijdt iedere dag, waar andere nog wel eens een dag oversloegen. Voor de klant van de klant, de handels- en exportbedrijven, veelal gevestigd in West-Friesland, de Bollenstreek en het Westland gaf dit ook veel vertrouwen. In 2013 werd het bloembollentransport van AB Texel overgenomen. De klanten van AB Texel zaten ook allemaal in de kop van Noord-Holland. In datzelfde jaar heeft van Dooren het bloembollentransport overgenomen van J. Bakker en Zn uit Egmond-Binnen. Hierdoor kreeg van Dooren meer voet aan de grond in de Egmonden en Kennemerland. In 2018 heeft van Dooren Urselmann Transport uit Bergen (Limburg) overgenomen en heeft hierdoor ook een locatie in Noord-Limburg gekregen. Urselmann was specialist in het transport van met name bloembollen en vaste planten van en naar Noord-Limburg.

Internationaal

In 2014 werd er door de overname van Entege Nederland een internationaal geconditioneerde transporttak toegevoegd aan het bedrijf. Alle destijds al bestaande internationale activiteiten van Van Dooren en de activiteiten van Entege werden in een aparte expeditie B.V., Van Dooren Forwarding B.V. samengevoegd. Entege was specialist in het transport en expeditie van bloembollen en planten van en naar met name Duitsland en Zwitserland. Door deze overname kon het wagenpark van jaarrond ingezet worden in “eigen werk”. Voor deze overname waren we in de ‘rustige tijd’ nog deels afhankelijk van collega’s die onze chauffeur en materieel aan de gang hielden. Naast een jaarrond eigen werk konden ook een aantal vaste charters blijven rijden. Dit gaf uiteraard direct een stukje zekerheid voor de toekomst. Een groot deel van de medewerkers van de locatie Hillegom woont ook in en om de Bollenstreek en dat geldt voor de medewerkers in Breezand en Bergen net zo. Zo proberen we ons steentje bij te dragen aan de werkgelegenheid in de regio’s waar wij sterk zijn. Er werken bij van Dooren al jubilarissen van 12,5 jaar, 25 jaar maar zelfs ook van meer dan 40 jaar.

Automatisering

Zo snel groeien gaat niet zonder een stabiele automatisering. Daarom word er al heel lang en continue geïnvesteerd in de IT-omgeving. Een specifiek Transport Management Systeem, een eigen Van Dooren Transport Klanten-APP, Track & Trace systemen, boordcomputersystemen en de Van Dooren Driver-APP waar ook de flexibele schil aan charters gekoppeld wordt aan de IT systemen hebben er mede voor gezorgd dat we de snelle groei ook hebben kunnen realiseren.

Inzet voor de sectoren

Het bedrijf zet zich ook in voor de sectoren waarin ze opereert. Zo nemen we al jaren deel aan het bloemencorso. (zelfs in 1947 al). Zijn we sponsor van de leliekeuring in ’t Zand en van de tulpenkeuring in Breezand en museum de zwarte tulp in Lisse. We hebben een aantal jaar deelgenomen aan de Mechanisatietentoonstelling. Ook in diverse besturen zijn we nu en waren we in het verleden vertegenwoordigd. Dirk van Dooren (generatie 3) is de oprichter van “de Vereniging van Bloembollenvervoerders Noord & Zuid”. Van Dooren is als bedrijf al jaren lid van brancheorganisatie TLN. Alex van Dooren is jarenlang bestuurslid geweest van Jong TLN, hij zit nu in het regiobestuur Noord-West van TLN en in de landelijke sociale commissie van TLN. Van Dooren is tevens erkend leerbedrijf met professionele leermeesters, zodat ze zich ook kunnen inzetten voor de toekomst van de jeugd. Er zijn in de jaren al heel wat leerlingen voorbij gekomen voor een (snuffel) stage. Van Dooren is tevens leerbedrijf met een professionele leermeester, zodat ze zich ook kunnen inzetten voor de toekomst van de jeugd. Er zijn in de jaren al heel wat leerlingen voorbij gekomen voor een (snuffel) stage of afstudeeropdracht. 

Generatie 6

Inmiddels is generatie 6 ook al actief in het bedrijf. Niels (20) en Anne (18) hebben beide al vakantiebaantjes in het bedrijf in het warehouse, op de bestelbus op de planning of administratie. Lisa (15) valt zo af en toe een paar uurtjes in voor haar zus. De jongste telgen van de familie, Thijs (10), Mick (8), Juul (6) & Bo (6) zijn nog veel te jong, maar zij knutselen nu al vrachtwagentjes van Lego in elkaar. 

Niet de grootste, wel de beste…

Wij zijn niet het grootste transportbedrijf, maar we zijn wel groot in wat we doen. En dat doen we zo goed mogelijk. We proberen altijd in alles de beste te zijn, te investeren in de toekomst en ons te onderscheiden van anderen. Met de focus op dat waar je goed in bent en waar je hart ligt kun je alle tijden doorstaan. Daarmee zijn we samen met onze mensen, onze klanten, relaties in de sectoren waarin wij opereren en een grote club collega-vervoerders bij dit moment aangekomen. 125 jaar bestaan doe je namelijk niet alleen. Dat doe je samen…

Predicaat Hofleverancier

“Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ toe te kennen aan J.G. van Dooren B.V.”. Dit geweldige nieuws kwam in juni 2020 bij ons binnen na een aanvraagprocedure van zo’n 2 jaar.

Zaterdag 5 september 2020 kregen wij het predicaat Hofleverancier uitgereikt door Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Bij deze uitreiking was uiteraard ook de Burgemeester van Hillegom aanwezig. Een geweldige mijlpaal voor ons familiebedrijf dat als sinds 1895 in Hillegom gevestigd is. Bijzonder is dat de bewijslast van de datering anno 7 september 1895 is gevonden in een factuur aan de gemeente Hillegom. Met deze factuur, het overleggen van de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf en het bewijs van onbesproken gedrag van de bestuurders en de onderneming zelf heeft het bedrijf met het Predicaat het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning gekregen.

2 Wereldoorlogen

In de 125 jarige historie heeft ons bedrijf 2 wereldoorlogen meegemaakt. Op het moment van het schrijven van dit verhaal zitten we middenin de uitdagingen rondom COVID-19. We hebben nu het gevoel te vechten tegen een onzichtbare vijand en hebben we nog geen goed beeld hoe dit de wereld gaat veranderen. De maatregelen vergen veel van onze organisatie en van onze klanten maar samen slaan we ook hier ons weer doorheen. Helaas zijn door COVID-19 alle festiviteiten rondom het jubileum geannuleerd. Ook is de uitreiking van het predicaat door 1,5 meter regels met een hoop mitsen en maren in een kleine club gevierd. Heel jammer, maar wat in het vat zit verzuurt niet. “Als we weer mogen maken we er alsnog een mooi feest van”.

Bedankt!

Wij willen iedereen bedanken die zich in onze 125 jarige historie met hart en ziel heeft ingezet voor ons bedrijf. In het bijzonder ons huidige personeel die het vuur uit de sloffen lopen voor de kwaliteit en servicegraad die wij van hen verlangen. En uiteraard grote dank aan onze klanten en relaties die ons vaak al bijzonder lang trouw zijn en zorgen en gezorgd hebben voor ‘het brood op de plank’ van vele gezinnen in het ‘Van Dooren Team’.

Nogmaals dank, blijf gezond en op naar de 150!!!

Met hartelijke groet,

Dick, Jurgen & Alex van Dooren

——-

Onderstaand vind u een greep uit het boek ‘Meer dan een eeuw Van Dooren Transport’. Het boek is bij ons te bestellen voor 17,95 euro. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar alex@vandooren.nl

Meer dan een eeuw…

Uit de oude doos

Blijf op de hoogte