Van Dooren Transport

Transport Duitsland

Van Dooren Transport (Sinds 1895) heeft een lange historie die is ontstaan eind 19e eeuw in de Bollenstreek. Het bedrijf is nog altijd een hecht familiebedrijf waar op dit moment generatie 5 aan het roer staat. Vanuit het hoofdkantoor in Hillegom (NL2182) worden alle transporten naar Duitsland verzorgt. Onze specialisaties zijn geconditioneerd transport van bloembollen, planten, stekken, boomkwekerijproducten en zachtfruit.  Wekelijks vertrekken wij met meerdere ritten naar alle regio’s in Duitsland. Tevens hebben wij een breed netwerk aan vaste collegavervoerders waar wij zendingen mee uitwisselen om ten alle tijden een oplossing te kunnen bieden voor uw zendingen.

Import Duitsland

Van Dooren Transport is gespecialiseerd in de import van zendingen vanuit Duitsland naar Nederland. Full-loads, maar ook deelzendigen. Door onze landelijke dekking kunnen wij vanuit geheel duitsland importzendingen op een snelle manier verwerken. Wij werken met een aantal vaste collega’s die voor ons importzendingen laden in bepaalde gebieden. Dus heeft u regelmatig volle vrachten of deelzendingen vanuit Duitsland neem contact met ons op voor een eerlijk voorstel.

Logistics

U kunt bij van Dooren Logistics in Hillegom (NL 2182) terecht voor doorvoer, opslag, inslag -en uitslag van pallets en containers. Wij verzorgen voor u de administratieve afhandeling, zoals het aanmaken van vrachtdocumenten (AVC, CMR), voorraad- overzichten en exportdocumenten. Tevens kunnen wij tegen interessante tarieven voor u binnenkomend- en uitgaand transport verzorgen.

Van Dooren Logistics beschikt over 5.000 m2 logistieke ruimte, 10 loadingdock’s en diverse interne transportmiddelen op uw opslag en warehousing. Wij garanderen dus ook een zeer snelle interne afhandeling van uw zendingen. Ons pand is gebouwd in 2008 en is hoogwaardig beveiligd en voorzien van camera’s in de hallen en op buitenterreinen.

Uw producten zijn dus in goede handen wanneer u zaken gaat doen met Van Dooren. Wij kunnen opslag verzorgen vanaf 1 pallet tot 5.000 pallets. Tarieftechnisch een interessant alternatief voor opslag in de omgeving van Amsterdam, Haarlem, Leiden & Schiphol. De ligging van ons pand aan de poort van de Bollenstreek (N207) maakt onze locatie geschikt voor LZV vrachtwagens (EcoCombi). Tevens zijn wij aan het onderzoeken naar de mogelijkheden van SEC Transport voor onze klanten.  

E-Fulfilment (Webshoplogistiek)

wijn-wein-whine-opslagSinds 2008 verzorgen wij in ons nieuwe warehouse in Hillegom ook de webshoplogistiek voor een aantal E-Commerce klanten. Wij sturen de inkomende transporten, opslag, orderpick, administratieve afhandeling en uitgaand pallettransport. Tevens hebben wij contracten met pakketdiensten (DPD, PostNL) voor de uitgaande wereldwijde pakketzendingen. 

Contact

Voor meer info bel: +31 (0) 252 521064 of vul het onderstaande contactformulier in: 

Contactformulier

 

Verificatie:


Landendocumentatie Transport Duitsland

Eisen op de lading

 • CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR.
 • Douanedocument voor vervoer van of naar een uitzonderingsgebieden: Büsingen, Helgoland.
 • Bij vervoer van koffie of koffieproducten vanuit de ene EU-lidstaat naar een andere EU-lidstaat door Duitsland: een bewijs van aangifte bij het Hauptzollamt in Stuttgart.

Transportvergunningen

 • De vervoerder is verplicht om een eurovergunning te hebben. De vergunning is op te vragen bij de NIWO.

Algemeen

 • Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (Eurovergunning).

Bilateraal en transitovervoer

 • Duitsland is vrij van bilateraal en transitovervoer.

Derdelandenvervoer

 • Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland.
 • Derdelandenvervoer met niet-EU-lidstaten is mogelijk met een CEMT- of een speciale derdelandenvergunning. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen.

Brandstof

Invoer brandstof

Aan de EU-binnengrenzen geldt een vrije invoer van de inhoud in normale reservoirs van motorvoertuigen. Normale reservoirs zijn brandstoftanks die door de fabrikant blijvend in of aan alle voertuigen van hetzelfde type worden aangebracht en waarvan de blijvende inrichting het rechtstreeks verbruik van brandstof mogelijk maakt, zowel voor de voortbeweging van het voertuig als voor de werking tijdens het vervoer van koel- en andere systemen. Duitsland staat daarnaast de invoer van een reservevoorraad (jerrycans) van 20 liter toe.

Rode diesel

Nederlands gekentekende voertuigen, die rode diesel hebben getankt in een land waar het gebruik van rode diesel voor o.a koelaggregaten nog is toegestaan, zoals België, zijn vrijgesteld van naheffing in Duitsland, mits aangetoond kan worden dat de rode diesel in dat land is getankt.

De Duitse douane weet dat rode diesel in Nederland is verboden. Heeft de chauffeur de tankbon van de laatste tanking van rode diesel in het land waar rode diesel nog is toegestaan bij zich, dan wordt dit als bewijsmiddel geaccepteerd, mits er niet te veel tijd tussen de datum van tanking en datum van controle ligt. Het is helaas niet omschreven wat die termijn precies is.


Belastingen

Btw

 • Het standaard btw-tarief (Mehrwertsteuer, MwSt) bedraagt 19 procent en het verlaagde tarief 7 procent.
 • De in Duitsland betaalde btw op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden teruggevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden (uiterlijk 30 september) na afloop van een kalenderjaar digitaal te worden ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Nederlandse vervoerders die voor Duitse opdrachtgevers vervoer verrichten vermelden op de factuur het Duitse btw-identificatienummer van de Duitse opdrachtgever.

Koffiebelasting (Kaffeesteuer)

Koffie is in Duitsland een product waar een bijzondere belasting op zit, die in andere landen niet wordt geheven.

Voor transito door Duitsland

Degene die alleen koffie of koffieproducten door Duitsland heen vervoert, met de bedoeling dit over te brengen naar een andere EU-lidstaat, dient de lading, voorafgaand aan het transport door Duitsland, aan te geven bij het Hauptzollamt in Stuttgart. Deze melding kan per mail, fax of post worden gedaan. Belangrijk is dat de melding op zijn laatst een dag voordat het transport plaatsvindt, gebeurt, zodat deze tijdig kan worden verwerkt voor het transport. De chauffeur dient bewijs te kunnen overleggen dat de aanmelding tijdig werd gedaan. Hiervoor kan het ontvangstbewijs van de fax of van de e-mail dienen, alsmede de vrachtbrief behorend bij de zending en/of de rekening.

Het aangifteformulier met instructie is te downloaden van de website van de Duitse douane: www.zoll.de >> Formulare und Merkblätter >> Suchbegriff eingeben: vul hier in 1843, het nummer van het aangifteformulier.

Bij invoer in Duitsland

Deze bijzondere belasting moet door de afnemer worden betaald. De vervoerder dient zekerheid te hebben of deze belasting, voordat het transport aanvangt, is betaald, anders kan de vervoeder met een belastingaanslag en boete worden geconfronteerd.

Toegestane maximummaten en -gewichten

​Onderstaande maten en gewichten gelden uitsluitend voor het binnenlandse vervoer in Duitsland (cabotage). Voor het vervoer naar, van en door Duitsland geldt de Europese maten en gewichten richtlijn 96/53.

Voor het bepalen van de toegestane maximale gewichten en aslasten zijn ook de maximale waarden op het kentekenbewijs/-card van toepassing. Zie ook de regeling maten en gewichten​​.

Maten en gewichten

OmschrijvingMaat/gewicht
Hoogte​4,00 m​
Breedte​​2,55 m
Breedte koelvoertuig​2,60 m
Lengte​ vrachtauto of aanhangwagen​12,00 m
Lengte ​vrachtauto-aanhangwagencombinatie​18,75 m
Lengte ​trekker-opleggercombinatie​16,50m
Lengte ​autotransporter​20,75m
Aslast​ Enkele as​10,00ton
Aslast ​angedreven as​11,50ton
​Tandem-as motorvoertuig (asafstand < 1,0 m)​11,50ton
​Tandem-as motorvoertuig (asafstand 1,0 m tot 1.3 m)16,00ton
​Tandem-as motorvoertuig (asafstand 1,3 m tot 1,8 m)18,00ton
​Tandem-as motorvoertuig (asafstand 1,3 m tot 1,8 m voorzien van dubbellucht en luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering)19,00ton
​a. Hoogte​ 4,00 m​
 

 

​a. Hoogte​ 4,00 m​
​b. Breedte​ ​2,55 m
​koelvoertuig ​2,60 m
​c. Lengte​
​vrachtauto of aanhangwagen ​12,00 m
​vrachtauto-aanhangwagencombinatie ​ 18,75 m1)
​trekker-opleggercombinatie ​16,50 m2)
​autotransporter ​20,75 m3)
​d. Aslast​
Enkele as ​10,00 ton
​angedreven as ​11,50 ton
​Tandem-as motorvoertuig (met inachtneming van de maximale druk op de enkele assen)
​asafstand minder dan 1,0 m ​11,50 ton
​asafstand vanaf 1,0 m tot 1,3 m ​16,00 ton
​asafstand vanaf 1,3 m tot 1,8 m 18,00 ton​
​asafstand vanaf 1,3 m tot 1,8 m, voorzien van dubbellucht en luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering ​19,00 ton
​Tandem-as aanhangwagen/oplegger (met inachtneming van de maximale druk op de enkele assen)
​asafstand minder dan 1,0 m ​11,00 ton
​asafstand vanaf 1,0 m tot 1,3 m ​16,00 ton
​asafstand vanaf 1,3 m tot 1,8 m ​18,00 ton
​asafstand vanaf 1,8 m ​20,00 ton
Tridem-as (met inachtneming van de maximale druk op de enkele en tandem-assen)
​onderlinge asafstand niet meer dan 1,3 m ​21,00 ton
​onderlinge asafstand van meer dan 1,3 m tot en met 1,4 m ​24,00 ton
​e. Voertuiggewicht​
​Vrachtauto/trekker, met 2 assen ​18,00 ton
​met meer dan 2 assen ​25,00 ton
​met meer dan 2 assen, waarvan de aangedreven as voorzien is van dubbellucht en luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering ​26,00 ton
​met meer dan 3 assen, waarvan minimaal 2 gestuurd, en waarvan de aangedreven as voorzien is van dubbellucht en luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering, en waarvan de toegestane belasting, uitgaand van de afstand tussen het midden van voorste en achterste as, niet meer bedraagt dan 5 ton per meter ​32,00 ton
​met meer dan 3 assen waarvan 2 tandem-assen, waarbij de afstand tussen beide middelpunten minstens 4 m bedraagt ​32,00 ton
Aanhangwagen met 2 assen ​18,00 ton
​met meer dan 2 assen ​24,00 ton
Vrachtauto-aanhangwagencombinatie met 3 assen ​28,00 ton
​met 4 assen (2+2) ​36,00 ton
​met 4 assen (anders dan 2+2) ​35,00 ton
​5 of 6 assen ​40,00 ton4)
​met 5 of 6 assen (3+2 of 3+3) in het gecombineerde vervoer ​44,00 ton5)
​Trekker-opleggercombinatie met 3 assen ​28,00 ton
​met 4 assen (2+2) en een asafstand van tenminste 1,3 m ​36,00 ton
​met 4 assen (2+2) en een asafstand van tenminste 1,8 m, mits de aangedreven as voorzien is van dubbellucht en luchtvering of een als gelijkwaardig erkende vering ​38,00 ton
​met 5 of 6 assen ​40,00 ton
​met 5 of 6 assen (3+2 of 3+3) in het gecombineerde vervoer ​44,00 ton5)

1)    De toegestane maximumlengte bedraagt 18,75 meter onder voorwaarde dat:

 • de parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van het motorvoertuig en de voorkant van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 meter.
 • de parallel met de lengteas van het samenstel gemeten maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 meter.

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is de maximale lengte 18,00 meter.

2)  De toegestane maximumlengte bedraagt 16,50 meter onder voorwaarde dat van de oplegger:

 • de afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger maximaal 12 meter is.
 • de horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedraagt dan 2,04 meter.

Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is de maximale lengte 15,50 meter.

3)  Vrachtauto-aanhangwagencombinaties voor het vervoer van auto’s mogen maximaal 20,75 meter lang zijn. De uitsteek van de lading aan de voorzijde mag maximaal 0,50 meter zijn, aan de achterzijde maximaal 1,50 meter. De hoogte mag maximaal 4,00 meter zijn. Een meetafwijking van 5 centimeter wordt geaccepteerd. Daarboven wordt een waarschuwingsboete (Verwarnung) opgelegd. Boven 4,20 meter zal zowel aan de chauffeur als aan de houder van het voertuig een boete (Bußgeld) worden opgelegd.

4)    Het totaalgewicht van de aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 150 procent van het totaalgewicht van de vrachtauto.

5)  44 ton is slechts toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • In het gecombineerde rail-/wegvervoer: het traject vanaf het laad- of losadres tot aan het dichtstbijzijnde geschikte station.
 • In het gecombineerde binnenwater-/wegvervoer: het traject vanaf het laad- of losadres tot aan de binnenhaven, waarbij het totale traject over de weg niet meer dan 150 kilometer hemelsbreed mag bedragen.
 • In het gecombineerde zee-/wegvervoer, waarbij de afgelegde afstand over zee minimaal 100 kilometer hemelsbreed moet bedragen: het traject vanaf het laad- of losadres tot aan de zeehaven, waarbij het totale traject over de weg niet meer dan 150 kilometer hemelsbreed mag bedragen.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde

Conform § 46 StVO is geen ontheffing benodigd als het om deelbare lading gaat, waardoor alleen de toegestane lengte door een vooruitsteek respectievelijk een achteruitsteek wordt overschreden tot en met de volgende maxima (de overige afmetingen en gewichten moeten conform de voorschriften zijn):

 • Aan de voorzijde: maximaal 0,5 meter (uitsluitend bij voertuigen hoger dan 2,5 meter).
 • Aan de achterzijde: maximaal 3 meter bij afstanden tot en met 100 kilometer in Duitsland.
 • Aan de achterzijde: maximaal 1,5 meter bij afstanden van meer dan 100 kilometer in Duitsland.

Autotransporters

De totale lengte van het voertuig inclusief de lading mag niet meer dan 20,75 meter bedragen. Een leeg voertuig mag niet langer zijn dan 18,75 meter. Bij een dergelijk transport dienen de markeringsvoorschriften voor het voertuig en de lading in acht te worden genomen. Wissellaadbakken en containers worden niet als lading beschouwd en mogen ook niet uitsteken.

Markeringsvoorschriften bij uitstekende lading

Bij een uitsteek van meer dan 1,0 meter over de achterlichten of reflectoren heen is het verplicht om één van de onderstaande markeringen te voeren.

 • Rode vlag van 30×30 cm, die zodanig bevestigd is dat hij niet kan dubbelklappen, of
 • Een even groot dwars op de rijrichting hangend rood bord, of
 • Een recht naar beneden hangend cilindrisch voorwerp, rood, minstens 30 cm hoog en minstens 35 cm in doorsnee.

De markering mag niet lager dan 1,5 meter boven het wegdek hangen. Indien nodig wordt een lantaarn met rood licht opgehangen, met bovendien een reflector, die niet hoger dan 0,9 meter hoog hangt. Bij een zijwaartse uitsteek van de lading van meer dan 0,4 meter over de lichten/reflectoren heen, hoort een markering van een naar voren wit schijnend en een naar achteren rood schijnend licht. Slecht zichtbare lading zoals stangen, buizen, liggende platen, mogen niet uitsteken.

 

Blijf op de hoogte