Van Dooren Transport

Bedrijfsvoering

In onze bedrijfsvoering is continue gestructureerde aandacht voor Milieu, Veiligheid en Ondernemerschap. (MVO) 

Omgeving

Van Dooren Transport is sinds 1895 een echt familiebedrijf gebleven. Het familiegevoel is voor ons als de 5e generatie Van Dooren nog alle dagen van groot belang. Dit gevoel trachten wij op een eerlijke wijze uit te stralen naar onze omgeving. Personeel, klanten, werkgebied, scholen, verenigingen en overheden. Dit realiseren wij door goed voor ons personeel te zorgen, de CAO na te leven, en doordat de directie (3 broers) alle dagen 24/7 op de werkvloer is om tussen de collega’s en de klanten te opereren. 

Predicaat Hofleverancier

In 2020 hebben wij ons 125 jarige bestaan mogen ‘bekronen’ met het predicaat Hofleverancier. 

Opleiden

De jeugd is de toekomst en daarom leiden wij alle jaren scholieren op als chauffeur, logistiek medewerker, planning, transportmanagement, trucktechnicus of APK keurmeester. Hiervoor hebben wij diverse certificaten behaald bij VTL. 

Sportsponsoring

Wij steunen veel sportverenigingen en sportevenementen door de inzet van mens en materieel voor jeugdkampen, transport van attributen van/naar sportlocaties. Tevens sponsoren wij veel verenigingen door het plaatsen van een bord langs de lijn of in de kantine.  Clubs en Evenementen die wij een warm hart toedragen:

Tevens steunen wij initiatieven of activiteiten die direct raakvlak hebben met onze bedrijfsactiviteiten of ons gewoonweg in het hart raken. Zoals:

Carnaval

Bedrijfsmiddelen

Bij de keuze van de bedrijfsmiddelen wordt rekening gehouden met de meest recente wettelijke vereisten op het gebied milieu en veiligheid (verkeersveiligheid, ARBO, CO2 uitstoot, fijnstofuitstoot, e.d.).  Doordat wij een eigen werkplaats hebben met APK-straat en roetmeting controleren wij ons wagenpark meerdere keren per jaar op emissie. De afwijkingen worden direct aangepast. Tevens zetten wij alle jaren stappen om het brandstofverbruik te verminderen. Waarom alle jaren? Dit omdat we graag meetbaar houden hoeveel besparing er uit een investering of verandering in werkwijze voortvloeit. Dit jaar hebben wij nodig omdat wij met 4 verschillende seizoenen alleen een eerlijk beeld hebben als we een jaar kunnen meten.

Zonne-Energie

Sinds het voorjaar van 2015 zijn onze logistiek, kantoren en trucktechniek 100% CO-2 neutraal door het plaatsen van het grootste zonne-energieproject in de Bollenstreek. 1000 zonnepanelen wekken zo’n 250 MWh per jaar op. Ruim voldoende voor ons eigen gebruik. Een mooie stap naar een schonere toekomst. Onze warehouseklanten en huurders zijn hier uiteraard ook bijzonder blij mee, omdat ook europese aanbestedingen een streepje voor zullen krijgen. Volg de ontwikkelingen van het project in het nieuwsbericht ZONNE-ENERGIE

Wat hebben wij gerealiseerd de afgelopen jaren: 

 • Chauffeurs opleiden voor Het Nieuwe Rijden (HNR)     -/-  7% CO2 uitstoot
 • Investering in beter motormanagement software voor de werkplaats (beter controle op fouten in het motormanagement of storingen)
 • Investering in boordcomputers en rijstijlsoftware voor de chauffeurs. Continue controle en score op de rijstijl      -/-  2% CO2 uitstoot
 • Investering in LZV (Ecocombi). 30% meer vracht met de LZV. Iets hoger brandstofverbruik     -/- 2% CO2 uitstoot over het hele wagenpark

Keurmerk Transport & Logistiek

Van Dooren Transport is trots houden van het keurmerk Transport & Logistiek. Om hoogstaande kwaliteit bij de keurmerkhouders te waarborgen, is het Keurmerk Transport & Logistiek gebaseerd op het bekende managementmodel van het INK. Dit model kent tien essentiële managementaandachtsgebieden waaraan transportondernemingen worden getoetst. Het verkrijgen van het Keurmerk gaat niet over één nacht ijs. De certificering vereist een solide voorbereiding, de nodige aandacht en voortdurende bijsturing. Is het Keurmerk eenmaal behaald, dan volgt er elke drie jaar een audit.  Zo wordt onze organisatie continue uitgedaagd om zichzelf te verbeteren.

Opleidingen

Al onze chauffeur worden opgeleid voor CODE 95. Dit om de kwaliteit van ons personeel te waarborgen en waar nodig te verbeteren. CODE95 is een wettelijke Europese richtlijn voor beroepschauffeurs welke per 10 september 2016 van kracht is geworden.

Genoten opleidingen:

 • Digitale tachograaf
 • Opleiding techniek op maat
 • Heftruckcertificaat
 • Het Nieuwe Rijden (HNR)
 • Wet- en regelgeving
 • Communicatie en sociale vaardigheden
 • Schadepreventie
 • Trucktechniek

Blijf op de hoogte